Cambodia Target Birds

White-shouldered Ibis

ត្រយងចង្កំក ស Critically Endangered White-shouldered Ibis Pseudibis davisoni ✔ TMATBOEY ✔ KOH SAMSEB

2 years ago

Giant Ibis

ត្រយងយក្ស​ Critically Endangered Giant Ibis Thaumatibis gigantea ✔ TMATBOEY ✔ OKOKI

2 years ago